Saturday, October 04, 2008

新玩具

家裡添了這一個新成員:24" iMac


一台電腦要這麼貴,叫它做玩具有點太小看它了吧...
其實這東西還蠻有脾氣的,回來我們家第一天,就把super drive給卡得實一實,害我和莫國王兩個PC人嚇到不知所措!結果我們上網看盡不同的forum找解決辦法,用名片硬塞又試過,整台電腦抬起來搖又試過,還是拿它沒辦法,只好打電話給蘋果公司。下星期一有人上門來把整個super drive換個新的。
經過這件事,讓我深信多麼貴的(蘋果!)電腦還是會失驚無神出毛病的!!!所以這個世界才會有extended warranty 這個服務!雖然蘋果電腦跟機有一年免費apple care,但買下3年extended apple care還是比較化算。
有早知就無乞兒,如果花一萬幾千元買一件貨品,就最好連extended warranty也一併買下。我的理念是,萬一貨品出事,心情一定好不到哪裡,這個時候還要因為維修費用而大傷腦筋的話,絕對是再討厭不過的事!

1 comment:

Anson said...

係呀,Apple機真係要買保養,因為一壞親連最識整機嘅電腦友都真係會棟係度,因為部機好難拆得開。要靚冇計啦。

遲啲你部superdrive整返好,我教你點樣令到個superdrive可以全區碼,睇到所有中西日韓嘅碟啦。