Friday, July 28, 2006

終於用得著呢首歌 (笑)

你用無限濃情蜜意 來造迷人玩意
環在沒名份手指
感覺多麼似 加冕光圈變天使
你用無限濃情蜜意 來造迷人玩意
才明白原來在意
一世穿一次 小玩意 是女人的大志謝謝每一位朋友真摯的祝福。

Wednesday, July 12, 2006

還是最愛聽收音機

熱播中:戀愛後1/2

郭富城+彭羚 的戀愛感覺;李蕙敏+wyman 的抵死火花;戀愛1/2的回憶+鄧潔明夭心夭肺的每一句;加埋集集有阿Jan加彭羚的有野扮無野扮有D野好好笑....

當年因為移左民無得聽但又好恨聽既廣播劇,今日終於聽到。一邊聽,個心一邊戚住戚住,收音機像有懾石,就係會被佢懾住...


(行山野,下次再寫)

Thursday, July 06, 2006

行山

星期一補假,適逢我家大老爺生日,我安排了一個行山小旅行,一家人浩浩蕩蕩的,出發前去Cypress Bowl.
先在停車場來一段白痴人小插曲。負責買停車票的我,竟然懵閉閉買了$25巴士全日車票,還要不止一次,一買買夠兩張!原本以為有益身心的免費健康活動,未開始行就先花掉50個大洋。差點暈低!
幸好有莫國王幫我解困,值得信賴的男人派上用場,呵呵~

每年冬天也會上Cypress滑雪,但從來未試過夏天上山,平時見慣白朦朦一片的滑雪道竟然都長滿嫩綠的青草,又奇怪,又壯觀。
先來一段圍住湖的散步徑,蚊子多得嚇死人,行快D有著數!!
熱身完畢,朝Bowen Island Lookout進發,在登山徑入口遇著行山客,他們說,上到景點大約需要一個小時,我心想,okay啦。負責帶水果的姑媽先發制人,從背包拿出一梳王帝蕉!!大老爺最愛的生果,就在登山徑的入口處,吃了起來。30多度大熱天時,我實在吃不下,sorry.

蕉吃完了,就起行...
(明天再續)