Friday, March 02, 2007

發奮的一天

高山羈留聆訊簡直有招魂作用,返左四日早/代班,已經累得半死的身軀,竟然就在案件審結的一刻回魂!收工!繼續手作仔副業,精神為之一振!

今天的theme是還債。
彭小姐年初學警畢業,拖下拖下而家先整好,聽日會即刻去寄,sorry Madam!


題外話,話說弊公司所在的商場有一間郵局,寄野有discount,我覺得好出奇,郵費都有得折我都係第一次聽!

請看右下角,對,沒錯,照片攝於05年冬...所以我話今日既theme係還債!


ok嘛?自己覺得呢版幾滿意~


No comments: